ทำเนียบหัวหน้าภาค (Department Head)
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรศ.ดร.สมาน เสนงาม

หัวหน้าภาคสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย


ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


อาจารย์ปรัชญาพร ดวงคำ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


อาจารย์จิรโรจน์ บูรณะโรจน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ดร.วินัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


น.อ.รศ.ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายเรือนวมินทกษัตริยาธิราช


รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                       


รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                          


ผศ.ดร.วาโย ช้างเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผศ.ดร ทสพล เขตเจนการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสยาม


อาจารย์สมชาย แย้มใส

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรตินาวาเอกสุบิน บรรยง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝ่ายศึกษา

โรงเรียนนายเรืออาจารย์สุขใจ พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ทแกล้ว  เยี่ยมสวัสดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 


ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
Prof.Dr.Phadungsak Rattanadecho
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)


Search

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday115
mod_vvisit_counterYesterday1498
mod_vvisit_counterThis week3276
mod_vvisit_counterLast week8415
mod_vvisit_counterThis month13721
mod_vvisit_counterLast month32394
mod_vvisit_counterAll days676135

Online (20 minutes ago): 32
Your IP: 18.232.188.89
,
Today: Jul 13, 2020