ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์
Asst.Prof.Dr.Chinda Charoenphonphanich
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)Search

Find out why cialis in australia , and much more. Online pharmacy, viagra in australia , low prices.

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday147
mod_vvisit_counterThis week321
mod_vvisit_counterLast week823
mod_vvisit_counterThis month2710
mod_vvisit_counterLast month3175
mod_vvisit_counterAll days397608

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.92.150.98
,
Today: Jun 25, 2018

กรรมการสมาคม


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 2560-25611.  ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

นายกสมาคมฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

2.  ศ.ดร.สำเริง จักรใจ

ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.  รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูรที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.  รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อุปนายก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.  รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุขอุปนายก 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
7.  ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ อุปนายก 3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.  ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย เหรัญญิก สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
9.  ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ นายทะเบียนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
10. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาสประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
11. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ ปฏิคมมหาวิทยาลัยมหิดล
12. น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า กรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
13. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14. รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาดกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
17. รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้วกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวลกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22. ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมลกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23. ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24. ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์ กรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็งกรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
26. อ.ดร.นพรัตน์ คำพรกรรมการมหาวิทยาลัยสยาม
27. อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทรกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
28. อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางามกรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
29. อาจารย์สมชาย แย้มใส กรรมการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30. อาจารย์ไตร คะระนันท์ กรรมการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง