ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์
Asst.Prof.Dr.Chinda Charoenphonphanich
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)Search

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday51
mod_vvisit_counterYesterday92
mod_vvisit_counterThis week51
mod_vvisit_counterLast week675
mod_vvisit_counterThis month1767
mod_vvisit_counterLast month2716
mod_vvisit_counterAll days380985

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.242.94.204
,
Today: Feb 18, 2018

ทำเนียบหัวหน้าภาค


รศ.ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมาน เสนงาม

หัวหน้าภาคสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์จิรโรจน์ บูรณะโรจน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดร.วินัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร. เทพฤทธิ์ ทองชุบ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

น.อ.รศ.ดร.ประสาทพร วงษ์คำช้าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายเรือนวมินทกษัตริยาธิราช


รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                       

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                          


ผศ.ดร.วาโย ช้างเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์


ดร. ปรัชญาพร ดวงคำ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร นุชิดา สุวแพทย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ผศ.ดร ทสพล เขตเจนการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์สมชาย แย้มใส

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์


ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา                                                                                  

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                        

ผศ.ดร.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยสยาม                                                                              


ผศ.ดร ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                       

ผศ.ดร วราคม เนิดน้อย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


Last Updated on Friday, 22 December 2017 10:31