ประชาสัมพันธ์จากทางผู้จัดงาน

UPDATE (11 ม.ค. 65)  ผู้นำเสนอสามารถดาวน์โหลด template ได้จากหัวข้อ ประกาศรับบทความ >>> ดาวน์โหลด โดยศึกษาแนวทางการเขียนได้จากภายในไฟล์ template และ ข้อแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ

UPDATE (7 ม.ค. 65)  ทางผู้จัดงานอยู่ระหว่างการประสานงานกันสถานที่จัดประชุม หากมีความคืบหน้าจะทำการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป เบื้องต้นการจัดงานยังคงอยู่ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

UPDATE (4 ม.ค. 65)  ทางผู้จัดการประชุมฯ ได้ทำการเปิดรับบทคัดย่อ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม  2565 – 11 มีนาคม 2565

Conference Topics

1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME)
3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)
4. Biomechanics and Bioengineering (BME)
5. Computation and Simulation Techniques (CST)
6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
7. Engineering Education (EDU)
8. Energy Technology and Management (ETM)
9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)


Back to Top