สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Thai Society of Mechanical Engineers


ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
Prof.Dr.Kulachate Pianthong
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)


Search
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5782
mod_vvisit_counterYesterday6906
mod_vvisit_counterThis week43231
mod_vvisit_counterLast week55701
mod_vvisit_counterThis month144640
mod_vvisit_counterLast month191110
mod_vvisit_counterAll days1912808

Online (20 minutes ago): 130
Your IP: 3.236.50.79
,
Today: May 20, 2022

PostHeaderIcon ทำเนียบหัวหน้าภาค (Department Head)อาจารย์สมมาตร ทองคำ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ผศ.ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย คุณะโคตร

ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.อ.รศ.ดร. ประสาทพร วงษ์คำช้าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายเรือนวมินทกษัตริยาธิราช

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.มกร  ลักขณา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อาจารย์สุขใจ พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ดร.วินัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมาน เสนงาม

หัวหน้าภาคสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นาวาเอกสุบิน บรรยง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝ่ายศึกษา

โรงเรียนนายเรือ

ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี