สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Thai Society of Mechanical Engineers


ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
Prof.Dr.Kulachate Pianthong
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)


Search
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday538
mod_vvisit_counterThis week667
mod_vvisit_counterLast week5128
mod_vvisit_counterThis month10712
mod_vvisit_counterLast month6680
mod_vvisit_counterAll days3239565

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 100.28.227.63
,
Today: Jun 23, 2024

PostHeaderIcon กรรมการสมาคม (Committee)รายชื่อคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 2564-2565
1.  ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

นายกสมาคมฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.  รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร

ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.  รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.  ศ.ดร.สำเริง จักรใจที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.  ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.  คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ที่ปรึกษากรรมการสภาวิศวกร
8.  คุณยุทธนา เจริญวงศ์ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
9.  ดร.พยุง ศักดาสาวิตร  ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
10.  คุณอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนาที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จำกัด
11. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวลที่ปรึกษาประธานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
12. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสกว.
13. รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุลที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยด้านการวิจัย
14. คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ที่ปรึกษานายสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตบแต่งบ้าน, ประธานสมาพันธ์
อุตสาหกรรมของขวัญอาเซียนและเลขาธิการสมาพันธ์ไลฟ์สไตล์ไทย
15. พลตรีชูเกียรติ ช่วยเพชรที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
16. คุณทิณกร ผ่องลักษณาที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อุปนายก คนที่ 2สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18. ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์เลขานุการมหาวิทยาลัยมหิดล
19. ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อยเหรัญญิกสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
20. ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ปฏิคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. อ.ดร.นพรัตน์ คำพรนายทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
22. อ.ดร.มัณฑนา รังสิโยภาสประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
23. พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล หาญกล้ากรรมการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
24. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาดกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
25. รศ.ดร.ปรีชา การินทร์กรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
26. ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียรกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27. ดร.โศภิดา สังข์สุนทรกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
28. รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียรกรรมการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29. รศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30. รศ.ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
31. ดร.สำเริง เนตรภู่กรรมการบริษัท เอส.เอช.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32. อ.ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบกรรมการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
33. ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
34. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวากรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง