ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5  ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170

ผู้ประสานงาน :
ดร.โศภิดา สังข์สุนทร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0821474544
เว็บไซต์ : www.tsme.org/me-nett/me-nett2022
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

.
Back to Top