สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Thai Society of Mechanical Engineers


ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
Prof.Dr.Kulachate Pianthong
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)


Search
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday149
mod_vvisit_counterYesterday538
mod_vvisit_counterThis week687
mod_vvisit_counterLast week5128
mod_vvisit_counterThis month10732
mod_vvisit_counterLast month6680
mod_vvisit_counterAll days3239585

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 100.28.227.63
,
Today: Jun 23, 2024

PostHeaderIcon เจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ (Conference Host)
การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล ME-NETT


การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดขึ้นครั้ง แรกในปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ไก้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ดำเนินสืบเนื่องมาทุกปี โดยได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้แต่ละสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพดังนี้


การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ME-NETT 1)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง18 – 19 มิถุนายน 2530
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ME-NETT 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย17 – 25 พฤศจิกายน 2531
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (ME-NETT 3)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์18 – 19 พฤศจิกายน 2532
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ME-NETT 4)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 – 18 พฤศภาคม 2533
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (ME-NETT 5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 – 18 ตุลาคม 2534
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ME-NETT 6)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (ME-NETT 7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น21 – 22 ตุลาคม 2536
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ME-NETT 8)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ13 – 14 ตุลาคม 2537
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ME-NETT 9)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่9 – 11 ตุลาคม 2538
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ME-NETT 10)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จป.ร.)2539
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ME-NETT 11)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2540
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (ME-NETT 12)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2541
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (ME-NETT 13)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง2542
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (ME-NETT 14)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2 – 3 พฤศจิกายน 2543
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (ME-NETT 15)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพฤศจิกายน 2544
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ME-NETT 16)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี24 – 27 ตุลาคม 2545
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ME-NETT 17)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15 – 17 ตุลาคม 2546
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ME-NETT 18)มหาวิทยาลัยขอนแก่น18 – 20 ตุลาคม 2547
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (ME-NETT 19)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์19 – 21 ตุลาคม 2548
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (ME-NETT 20)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี18 – 20 ตุลาคม 2549
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (ME-NETT 21)โรงเรียนนายเรืออากาศ17 – 19 ตุลาคม 2550
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ME-NETT 22)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15 – 17 ตุลาคม 2551
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (ME-NETT 23)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4 – 7 พฤศจิกายน 2552
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (ME-NETT 24)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 - 22 ตุลาคม 2553
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (ME-NETT 25)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 - 21 ตุลาคม 2554
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ME-NETT 26)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 24 - 26 ตุลาคม 2555
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ME-NETT 27)มหา่วิทยาลัยบูรพา16 - 18 ตุลาคม 2556
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (ME-NETT 28)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 - 17 ตุลาคม 2557
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ME-NETT 29)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 - 3 กรกฎาคม 2558
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (ME-NETT 30)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5 - 8 กรกฎาคม 2559
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (ME-NETT 31)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4 - 7 กรกฎาคม 2560
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (ME-NETT 32)มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน3 - 6 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (ME-NETT 33)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2 - 5 กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 34)
มหาวิทยาลัยมหิดล

15 - 17 กรกฎาคม 2563

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME-NETT 35)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 - 23 กรกฎาคม 2564
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 36)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์19 - 22 กรกฎาคม 2565
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ME-NETT 37)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


International Conference of Mechanical Engineering ,TSME-ICoME


 The Thai Society of Mechanical Engineers with the collaboration from ASME, IMechE and JSME sponsored the first TSME International Conference on Mechanical Engineering in 2010. This offers a great opportunity for an international forum to Mechanical Engineering communities. 


Conference Host


The 1st Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2010) 

Ubonratchathani University20 - 22 October 2010

The 2nd Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2011)

The Thai Society of Mechanical Engineers19 - 21 October 2011

The 3rd Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2012)

King Mongkut's University of Technology Thonburi 24 - 27 October 2012

The 4th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2013)

Burapha University 16 - 18 October 2013

The 5th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2014)

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 17 - 19 December 2014

The 6th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2015)

Mahidol University 16 - 18 December 2015

The 7th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016)

Chulalongkorn University13 - 16 December 2016

The 8th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2017)

King Mongkut's University of Technology North 12 - 15 December 2017

The 9th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2018)

Thammasat University11 - 14 December 2018

The 10th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019)

Suranaree University of Technology10 - 13 December 2019

The 11th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2020)

Ubonratchathani University1 - 4 December 2020

The 12th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2022)

King Mongkut's University of Technology Thonburi14 - 16 December 2022

The 13th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on

Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2023)

Chiang Mai University


Topic of the conference


1. Alternative Energy and Combustion: AEC

2. Aerospace and Marine Engineering: AME

3. Applied Mechanics, Material and Manufacturing: AMM

4. Biomechanics: BME

5. Computation and Simulation Technique: CST

6. Dynamic system, Robotic and Control: DRC

7. Energy Technology and Management: ETM

8. Thermal system and Fluid Mechanics: TSF

9. Engineering Education: EDU