ผู้สนับสนุน

             

              

             

                   

ประชาสัมพันธ์

  -  Update เล่มบทความฉบับเต็ม,กำหนดการ,เล่มบทคัดย่อ

  -   วันจัดงานประชุมวิชาการ 2-5 กรกฎาคม 2562

  -   *** ชำระค่าลงทะเบียนแบบ Early Bird ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ***

  -   **ตารางนำเสนอล่าสุด (24 มิ.ย. 62)สามารถเข้าดูได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1MuB3mNF4xAT4yS83vLtlB6AL980UiH69/view

  -   ประกาศผลการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร MSU อย่างไม่เป็นทางการในระบบ Submission http://www.tsme.org/submission/me-nett2019/

  -   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.tsme.org/submission/me-nett2019/

  -  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและกำหนดการ และเอกสารแจ้งรายละเอียดในการส่งบทความฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่เมนู"ดาวน์โหลดเอกสาร"

ประกาศรับบทความ (CALL FOR PAPERS)

     การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “ยุคสมัยแห่งอัจฉริยภาพ” เปิดรับผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่นำเสนอเนื้อหาที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีล้ำสมัย ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เปิดรับบทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลรวม 10 สาขา ดังต่อไปนี้

1. Alternative Energy and Combustion (AEC)

2. Automotive Aerospace and Marine Engineering (AME)

3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)

4. Biomechanics and Bioengineering (BME)

5. Computation and Simulation Techniques (CST)

6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)

7. Energy Technology and Management (ETM)

8. Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)

9. Engineering Education (EDU)

10. Heat Transfer Enhancement (HTE)

     ทั้งนี้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับการคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ (selected paper for publishing) จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตั้งแต่การส่งบทคัดย่อ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารก่อนการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ส่วนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะได้รับการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings)

วารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงาน (selected paper) มี 2 วารสาร ได้แก่

1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 1และ ISSN 1686-9664) จำนวน 9 บทความ และมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เพิ่มเติม 2000 บาทต่อ 1 บทความ (ค่าใช้จ่ายจริง 4000 บาท : ผู้แต่ง 2000 บาท + เจ้าภาพสนับสนุน 2000 บาท)

เว็บไซต์วารสาร

2. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME) สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (ACI, TCI 1และ ISSN2229-2152) รับบทความเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 10 บทความ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

JRAME website

กำหนดการจัดงาน

  • - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ :

        10 มิถุนายน 2562

  • - ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า :

        1 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562

  • - วันจัดงานประชุมวิชาการ : 2-5 กรกฎาคม 2562

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (ME-NETT 33) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

และนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “ยุคสมัยแห่งอัจฉริยภาพ” หรือ “Intelligent Generation” ที่สื่อถึงเทคโนโลยีชาญฉลาดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยปัจจุบัน ทำให้นักวิจัยต้องปรับตัวให้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น งานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกรเครื่องกลไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสืบไป

การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอบทความ (oral/poster)

อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป 5000 บาท (early bird) / 6000 บาท

นิสิต/นักศึกษา 4000 บาท (early bird) / 5000 บาท

ผู้ร่วมงาน

อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป 4000 บาท (early bird) / 5000 บาท

นิสิต/นักศึกษา 1500 บาท

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองและมีทางเดินเชื่อมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี มีบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ห้องแอโรบิค สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และห้องซาวน่ารวมทั้งมีบริการสปานวดผ่อนคลาย อุดรธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น แหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง เมืองพญานาคป่าคำชะโนด ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม เป็นต้น

สำรองห้องพักราคาพิเศษ ผ่่านหมายเลขโทรศัพท์ 042-343555

ด้วยรหัสส่วนลดสำหรับงานประชุมวิชาการ ME-NETT 33        (ห้องเดี่ยว/ห้องคู่ ราคา 1400 บาท/คืน)

ที่พักหรือโรงแรมใกล้เคียงสถานที่จัดงาน


1. เดอะวัน เรสซิเดนท์ (คืนละ 600-700 บาท) http://www.theoneud.com/index.html


2. เดอะ พรรณรายโฮเต็ล(คืนละ 1600-2,200 บาท) http://www.thepannaraihotel.com/contact/


3. @Home at Udon(คืนละ 600-800 บาท) http://www.athomeatudon.com/index.html


4. The Old Inn Udonthani(คืนละ 800-1,400 บาท) http://www.theoldinnudonthani.com/


5. Kavinburi Green Hotel(คืนละ 1600-2,200 บาท) http://www.kavinburi.com/