อัตราค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน

ผู้นำเสนอบทความ

อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป

5,000 บาท (early bird) / 6,000 บาท

นักศึกษา

4,000 บาท (early bird) / 5,000 บาท

ผู้ร่วมงาน

อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป

4,000 บาท (early bird) / 5,000 บาท

นักศึกษา

1,500 บาทคลิกเพื่อดู "ขั้นตอนการลงทะเบียน"หมายเหตุ: ข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.tsme.org/me-nett/me-nett2022

Back to Top